Kontaktformular

Wir erheben Ihre Daten zum Zweck der Durchführung Ihrer Kontaktanfrage. Die Datenverarbeitung beruht auf Artikel 6Abs.1 f) DSGVO. Unser berechtiges Interesse ist, Ihre Frage zu beantworten. Eine Weitergabe Daten an Dritte findet nicht statt. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für den Zweck ihrer Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind. Sie haben das Recht, der Verwendung Ihrer Daten zum Zweck der Kontaktaufname jederzeit zu widersprechen.

Contactformulier

Wij verzamelen uw gegevens met het oog op de uitvoering van uw contactverzoek. De gegevensverwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO. Ons rechtmatig belang is om uw vraag te beantwoorden. De gegevens worden niet aan derden doorgegeven. De gegevens zullen worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn voor het doel van de verwerking ervan. U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens om contact met u op te nemen.

Newsletter

Wir erheben Ihre Daten zum Zweck der Zusendung des von Ihnen gewünschten Informationmaterials. Die Datenverarbeitung beruht auf Ihrer Einwilligung gemä� Artikel 6 Abs.1 a) DSGVO. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für den Zweck ihrer Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind. Sie haben das Recht, der Verwendung Ihrer Daten zum Zweck der Zusendung von Informationsmaterialien jederzeit zu widersprechen.

Nieuwsbrief

Wij verzamelen uw gegevens om u het door u gevraagde informatiemateriaal toe te zenden. De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), DSGVO. De gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven. De gegevens zullen worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn voor het doel van de verwerking ervan. U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens voor de toezending van informatiemateriaal.

Ihre Rechte

Sie sind berechtigt, Auskunft der bei uns über Sie gespeicherten Daten zu beantragen sowie bei Unrichtigkeit der Daten die Berichtigung oder bei unzulässiger Datenspeicherung die Löschung der Daten zu fordern. Ihnen steht des Weiteren ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde zu.

Uw rechten

Indien de gegevens onjuist zijn, hebt u het recht te eisen dat de gegevens worden gecorrigeerd of, in het geval van ongeoorloofde gegevensopslag, dat de gegevens worden gewist. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.